Tájékoztató ÜGYFELEK RÉSZÉRE KAMERÁS MEGFIGYELÉSRŐL

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() függvényben (/home/web/turbodiagnosztika.hu/www/meccanico.hu/includes/menu.inc 2386 sor).
A MECCANICO-AUTÓ KFT (a továbbiakban: Társaság) a Budapest, XIX. ker. Kócsag utca 41.sz. alatti telephelyének területén a vagyonbiztonság, a munkabiztonság követelményeinek érvényre juttatása, az esetlegesen bekövetkező balesetek körülményeinek tisztázása érdekében kamerarendszert alkalmaz.
A kamerarendszer működtetésének jogszabályi háttere:
  • a 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mttv),
  • a 2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban: Szvtv),
  • a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
  • az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR).
A kamerarendszer által gyűjtött személyes adatok köre a megfigyelt területre belépők tekintetében arcképmásuk és a rögzítés idején folytatott tevékenységük.
A személyes adatkezelés célja: a vagyonbiztonság és a balesetvédelem követelményeinek érvényre juttatása.
A személyes adatkezelés jogi alapja: a Társaságnak a vagyonbiztonság fenntartásához és a baleset megelőzéshez fűződő jogos érdeke, ehhez a Társaság elvégezte a szükséges érdekmérlegelési tesztet.
Az adatkezelés helye: e tájékoztatóban pontosan fel vannak sorolva azok a területek, ahol a kamerarendszer egyes elemei a személyes adatokat gyűjtik.
Az adatkezelés időtartama: a felvétel időpontjától számított legfeljebb 3 munkanap.
Az adatkezelés címzettjei: a felvételeket csak szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén, illetve baleset körülményeinek tisztázása érdekében – jegyzőkönyvi rögzítés mellett – a Társaság ügyvezetője nézheti vissza.
Az adattovábbítás címzettjei: bíróság vagy más hatóságok hivatalos eljárásban történt megkeresés alapján.
Az érintettek jogai a kamerás megfigyeléssel összefüggésben megvalósított adatkezeléssel kapcsolatban: az érintetteket megilletik az Infotv.-ben és a GDPR-ban  meghatározott jogok, különösen a tájékoztatáshoz, az adatok zárolásához és a panasszal a Felügyeleti Hatósághoz, valamint jogorvoslatért a bírósághoz való fordulás joga. Az érintettek kérelmére a Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa végzett adatkezelésről a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn – legfeljebb 30 napon – belül. A tájékoztatást a Társaság írásban adja meg, amennyiben a kérelem online érkezett a Társaság a választ is online küldi meg.
A felvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül az érintett kérheti a Társaságtól a rá vonatkozó felvétel zárolását, amennyiben arra jogok érvényesítése miatt szüksége van. Ebben az esetben a Társaság nem törölheti a felvételt.
Az ügyfelek a megfigyeléssel érintett területekre való belépéssel tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét. A Társaság az üzlet bejáratánál táblán figyelmezteti a belépőt a kamerás megfigyelés tényére. A megfigyelt területeken további matricás figyelmeztetést is alkalmaz.
 
A Telephelyterületén üzemelő kamerák:
 
A Kamerák sorszáma A megfigyelt terület
1.sz. kamera Bejárat, személy és gépjármű
2.sz. kamera Telek hátsó rész, veszélyes anyagok tároló helye
3.sz. kamera Utcai kerítés, nagy kapu
4.sz. kamera Belső udvar felőli kerítés
5.sz. kamera Belső udvar felőli nagykapu
6.sz. kamera Az udvar hátsó része, olajtároló közeli rész
 
A Tájékoztató közzétételével a Társaság eleget tett az általa működtetett kamerarendszerrel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének.
 
Budapest, 2018. május 24-n.
 
 
 
A Társaság ügyvezetője